Logo

اخبار و اطلاعیه ها

a تا z کنسر

قبل از شیمی درمانی

داستان این کتاب درباره دو زن با برخی ویژگی‌‌های مشابه است که یکی از آن‌ها به نام «سوفی» در زمان اشغال فرانسه توسط نازی‌ها مجبور است تا از خانواده‌‌اش...

حین شیمی درمانی

محتوای آزمایشی

khjkugyhvhvjhhgftdtgvbn

بعد از شیمی درمانی

رویداد های پیشنهادی ماه