Logo

قوانین و مقررات نیلوفرانه

اطلاعات ارائه شده صرفاً جهت بالا بردن اطلاعات عمومی کاربران در نظر گرفته شده است و به هیچ عنوان جایگزین تشخیص، تجویز و روش درمان پزشک نمی‌باشد. سوالات باید با رعایت اصول اخلاقی و حفظ حریم‌های دینی، اسلامی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. به دلیل این که تجویز و یا تایید دارو می‌بایست پس از معاینه‌ی حضوری و با توجه به ویژگی‌های جسمی و روانی هر فرد زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود (همانطور که قبلا ذکر شد ارائه مطالب صرفا جهت بالا بردن اطلاعات عمومی است و به هیچ عنوان جایگزین تجویز پزشک نمی‌شود)، از پرسیدن نام دارو در متن سوال اکیدا خودداری نمایید. مشکل جسمی و یا روانی هر فرد مختص او و با توجه به شرایط خود او در نظر گرفته می‌شود. لذا از بردن نام و توصیه متخصص در متن سوال به سایر مراجعین خودداری نمایید.